Թառաթումբի միջնակարգ դպրոց

Աշխատակազմ

Հունվարի 27th, 2017

Տնօրեն՝     Զոհրաբ Խաչատրյան

Զինղեկ՝ Տիգրան Սահակյան

Ուսուցիչներ՝

Արմեն Մարտիրոսյան

Արմեն Միրզոյան

Արմեն Ոսկանյան

Ավետ Հովհաննիսյան

Գոհար Հարությունյան

Լիլիթ Ալեքսանյան

Լիլյա Աբրահամյան

Մարինե Վարդանյան

Սուսաննա Բայաթյան

Սիլվա Խաչատրյան

Վրեժ Մկրտչյան

Վարսիկ Հովհաննիսյան

Վարդուհի Ղուկասյան

Վարուժան Սարգսյան

Ուսումնաօժանդակ՝

Հաշվապահ՝ Ժորա Գասպարյան

Օպերատոր՝ Հասմիկ Եղյան

Գրադարանավար՝   Հակոբ Եդիգարյան

Պահակներ՝

Ոսկանյան Մեսրոպ

Վասիլյան Ավետիք